W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA

PROCEDURA WO-07

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej może być złożony na przykładowym druku 

II. Kto może załatwić sprawę:

Każdemu przysługuje prawo do dostępu do informacji publicznej.

III. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

Pok. 18

Tel. 655180003

e-mail: urzadmiejski@smigiel.pl

Wnioski rozpatrywane są przez właściwych merytorycznie pracowników Urzędu.

IV. Termin załatwienia sprawy:

1) Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2) W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1, Urząd Miejski Śmigla powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona.  Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego Śmigla.

V. Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jednakże w sytuacji, gdy Urząd Miejski Śmigla ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej (wskazanej we wniosku), można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W terminie 14 do od dnia złożenia wniosku wnioskodawca powiadomiony zostaje o wysokości opłaty, a udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że w terminie tym dokona on zmiany wniosku w zakresie sposoby lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofa.

VI. Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania, składane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno, za pośrednictwem Burmistrza Śmigla.

VII. Podstawa  prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)

VIII. Dodatkowe informacje:

1) Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Śmigiel (bip.smigiel.pl).

2) Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.

3) Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Miejski Śmigla, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

4) Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

IX. Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Śmigla, z siedzibą: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kontakt do inspektora ochrony danych: Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie może utrudnić uzyskanie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Dane mogą zostać udostępnione pracownikom odpowiedzialnym za udzielenie informacji oraz kancelarią prawnym obsługującym Urząd Miejski Śmigla. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, przez 5 lat. Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy dane osobowe wskazane we wniosku będą przetwarzane przez Urząd Miejski Śmigla przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Lesznie, gdzie będą przetwarzane wieczyście. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Udostępnione przez Wnioskodawcę dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu.

X. Druki

Wniosek (wzór)

   

Załączniki

Powiadom znajomego