Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Kierownictwo Urzędu


Małgorzata Adamczak

Burmistrz Śmigla


Godziny pracy

Urząd czynny:

w poniedziałki w godzinach 7.00 – 16.00
od wtorku do czwartku w godzinach 7.00 - 15.00
w piątki w godzinach 7.00 – 14.00
Burmistrz Śmigla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek

Konta bankowe

Nr konta:

96 8667 0003 0000 0244 2000 0010
Numer konta dla osób dokonujących wpłat z zagranicy

SWIFT CODE: GBWCPLPP

96 8667 0003 0000 0244 2000 0010

Uchwały Rady

uchwała nr: XLIX/375/18

uchwała nr XLIX/375/18

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIX/374/18

uchwała nr XLIX/374/18

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Śmigiel w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIX/373/18

uchwała nr XLIX/373/18

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIX/372/18

uchwała nr XLIX/372/18

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Śmigiel i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIX/371/18

uchwała nr XLIX/371/18

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr X/79/11 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Śmigiel za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 509/18

zarządzenie nr 509/18

wydane przez Burmistrz Śmigla

z dnia

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 507/18

zarządzenie nr 507/18

wydane przez Burmistrza Śmigla

z dnia

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Przysiece Polskiej, Wydorowie, Glińsku oraz powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 506/18

zarządzenie nr 506/18

wydane przez Burmistrza Śmigla

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę pod użytkowanie jako ogródek przydomowy w trybie bezprzetargowym na okres od 04.10.2018 roku do 31.08.2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 504/18

zarządzenie nr 504/18

wydane przez Burmistrza Śmigla

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 503/18

zarządzenie nr 503/18

wydane przez Burmistrza Śmigla

z dnia

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018

Status Obowiązujące

Obwieszczenia

Znak sprawy: WSR.6220.6.2018.EG

Znak sprawy WSR.6220.6.2018.EG

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data wytworzenia 16.05.2018

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: WZP.6733.11.2018.NW

Znak sprawy WZP.6733.11.2018.NW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 17.07.2018

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: WZP.6733.12.2018.NW

Znak sprawy WZP.6733.12.2018.NW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 17.07.2018

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: WZP.6733.10.2018.NW

Znak sprawy WZP.6733.10.2018.NW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data wytworzenia 29.08.2018

Data ważności ogłoszenia

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu

zamówienie na Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu

nr sprawy ZP.271.14.2018.MSz

zamawiający Gmina Śmigiel

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 18

zamówienie na: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie ulic Morownickiej i Wodnej w Śmiglu - ETAP I

zamówienie na Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie ulic Morownickiej i Wodnej w Śmiglu - ETAP I

nr sprawy ZP.271.11.2018.KA

zamawiający Gmina Śmigiel

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 18

zamówienie na: Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

zamówienie na Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

nr sprawy ZP.271.12.2018.MSz

zamawiający Gmina Śmigiel

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel, pokój nr 18

zamówienie na: Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu

zamówienie na Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu

nr sprawy ZP.271.10.2018.MSz

zamawiający Gmina Śmigiel

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 18

zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu"

zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu"

nr sprawy ZP.7011.5.2018.MSz

zamawiający Gmina Śmigiel

tryb zamówienia przetarg publiczny

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa Poniżej 30 tys. euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 18

zamówienie na: Remont ulicy Słonecznej w Śmiglu

zamówienie na Remont ulicy Słonecznej w Śmiglu

nr sprawy ZP.271.9.2018.KA

zamawiający Gmina Śmigiel

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 18

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij