W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Skargi i wnioski

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny – WO

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIESKI ŚMIGLA

SKARGI, WNIOSKI 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Pismo zawiera:

1. Imię i nazwisko.

2. Adres zamieszkania.

3. Treść skargi, wniosku.

4. Podpis.

5. Protokół przyjęcia skargi/wniosku wniesionego/ej ustnie.

II. Kogo dotyczy:

Każdy w interesie własnym, publicznym oraz innej osoby za jej zgodą.

III. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Śmigla,  Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

pokój nr 18 tel. 65 5 186 920 lub 65 5180 139.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

V. Opłaty:

Za złożenie skargi lub wniosku nie ponosi się opłat.

VI. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r, w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., Nr 5 poz. 46).

VII. Dodatkowe informacje:

1. O tym czy pismo jest skarga decyduje treść pisma a nie jego forma zewnętrzna.

2. Skarga lub wniosek powinny zawierać zwięzły opis treści sprawy.

3. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia

4. Skargi dotyczące działalności Burmistrza rozpatruje Rada Gminy.

5. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnień lub uzupełniania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6 , 64-030 Śmigiel. Kontakt do inspektora ochrony danych: Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

Załączniki

SKARGA wzór pdf, 205 kB
WNIOSEK wzór pdf, 172 kB

Powiadom znajomego