W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Petycje

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny – WO

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIESKI ŚMIGLA

 PETYCJE 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Pismo zawiera:

1. Adresata petycji.

2. Wskazanie przedmiotu petycji.

3. Podpis podmiotu wnoszącego petycję lub osobę reprezentującą podmiot.

4. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: jeżeli podmiotem jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję (imię i nazwisko).

5. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

6. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego  petycję lub urzędu go obsługującego, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (jest to nieobowiązkowe).

II. Kogo dotyczy:

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną lub grup podmiotów w interesie publicznym, własnym oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

III. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Śmigla,  Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

pokój nr 18, tel. 65 5 186 920 lub 65 5180 139.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

V. Opłaty:

Za złożenie petycji nie ponosi się opłat.

VI. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 o petycjach (tj. Dz. U. 2018. poz.870).

VII. Dodatkowe informacje:

1. Petycja może być złożona w interesie:
  • publicznym;
  • podmiotu wnoszącego petycję;
  • podmiotu trzeciego za jego zgodą;

2. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności: zmiany przepisów prawa podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

3. O tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania a nie jego forma.

4. Petycje składa się w formie pisemnej albo z pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Petycja składana w Formie pisemnej powinna być podpisana

VIII. Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w Urzędzie Miejskim Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6 , 64-030 Śmigiel. Kontakt do inspektora ochrony danych: Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy na początku niniejszej Karty Informacyjnej. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

Załączniki

PETYCJA wzór pdf, 138 kB

Powiadom znajomego