W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LXVI/513/2023
uchwała nr LXVI/513/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia zasad konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/512/2023
uchwała nr LXVI/512/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/511/2023
uchwała nr LXVI/511/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Śmigiel, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zmieniająca uchwałę nr XXIII/222/2020,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/510/2023
uchwała nr LXVI/510/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Śmiglu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/509/2023
uchwała nr LXVI/509/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego
zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/508/2023
uchwała nr LXVI/508/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/507/2023
uchwała nr LXVI/507/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/506/2023
uchwała nr LXV/506/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/505/2023
uchwała nr LXV/505/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Śmiglu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/504/2023
uchwała nr LXV/504/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy Cyprysowej w Śmiglu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/503/2023
uchwała nr LXV/503/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/502/2023
uchwała nr LXV/502/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/501/2023
uchwała nr LXV/501/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/500/2023
uchwała nr LXIV/500/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Śmigla z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/499/2023
uchwała nr LXIV/499/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIV/498/2023
uchwała nr LXIV/498/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śmigla wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/497/2023
uchwała nr LXIII/497/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Śmiglu przy ulicy Zdrojowej 15 wraz z udziałem w gruncie oznaczonym nr geod. 800/4
zmieniająca uchwałę nr XXVII/208/12,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/496/2023
uchwała nr LXIII/496/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Śmigiel a Gminą Włoszakowice w sprawie przejęcia przez Gminę Śmigiel realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji dowozu uczniów zamieszkałych w miejscowości Bukówiec Górny
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/495/2023
uchwała nr LXIII/495/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przekazania pisma według właściwości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/494/2023
uchwała nr LXIII/494/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/493/2023
uchwała nr LXIII/493/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śmigiel na lata 2022-2037 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (…)”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/492/2023
uchwała nr LXIII/492/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Kościańskiego w drodze darowizny
zmieniająca uchwałę nr XLIX/407/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/491/2023
uchwała nr LXIII/491/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/490/2023
uchwała nr LXIII/490/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/489/2023
uchwała nr LXI/489/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Śmigiel"
status uchwały obowiązująca