W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LXX/538/2023
uchwała nr LXX/538/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2024"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/537/2023
uchwała nr LXX/537/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śmigiel
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/536/2023
uchwała nr LXX/536/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Śmiglu, oznaczonej nr geodezyjnym 108/10
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/535/2023
uchwała nr LXX/535/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dziesięciu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Śmiglu przy ulicy Kościuszki 29 oraz Kościuszki 29a wraz z udziałem w gruncie oznaczonym nr ewid. 587/1
zmieniająca uchwałę nr XLIX/508/10,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/534/2023
uchwała nr LXX/534/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Śmiglu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/533/2023
uchwała nr LXX/533/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczenia podatku rolnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/532/2023
uchwała nr LXX/532/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Śmigiel w zakresie dożywiania dzieci w sytuacjach szczególnych” na lata 2024-2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/531/2023
uchwała nr LXX/531/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/530/2023
uchwała nr LXX/530/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/529/2023
uchwała nr LXX/529/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/528/2023
uchwała nr LXX/528/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/527/2023
uchwała nr LXIX/527/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/526/2023
uchwała nr LXIX/526/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Śmigiel
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/525/2023
uchwała nr LXIX/525/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/524/2023
uchwała nr LXIX/524/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIX/523/2023
uchwała nr LXIX/523/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVIII/522/2023
uchwała nr LXVIII/522/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/521/2023
uchwała nr LXVII/521/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru ławnika do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/520/2023
uchwała nr LXVII/520/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/519/2023
uchwała nr LXVII/519/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Śmigiel oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu i sprzedaży lokalu użytkowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/518/2023
uchwała nr LXVII/518/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Śmigiel do Projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1.Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/517/2023
uchwała nr LXVII/517/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Śmigiel
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/516/2023
uchwała nr LXVII/516/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVII/515/2023
uchwała nr LXVII/515/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXVI/514/2023
uchwała nr LXVI/514/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie
status uchwały obowiązująca