W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Zgłoszenie zgonu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego – USC
KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC – XII

ZGŁOSZENIE ZGONU

 

Kto może załatwić sprawę

Zgon zgłasza osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku) tj.:

 • małżonek
 • krewni zstępni (np. dziecko)
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat)
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży również na następujących osobach:

 • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 • administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej, ważny paszport.
 3. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

 

Opłaty

Zgłoszenie zgonu nie podlega opłacie.


Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgon osoby należy zgłosić w terminie:

3 dni od sporządzenia karty zgonu

24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Dopiero  zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej.


Tryb odwoławczy

Nie występuje


Miejsce załatwienia sprawy/ osoba odpowiedzialna

Zgon zgłasza się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon przedkładając kartę zgonu (jest to dokument medyczny potwierdzający zgon który otrzymuje osoba uprawniona do pochówku).
Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903

 

Informacje uzupełniające

Ważne!  Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może sporządzić z przyczyn technicznych aktu zgonu, wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby zmarłej.

Po sporządzeniu aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego wyda z urzędu dwa odpisy skrócone  aktu zgonu: jeden  z nich należy przedłożyć  administracji cmentarza.

Uwaga!  Zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego

Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej

 

Podstawa prawna

Art. 92-95 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2064 ze zmianami)
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.912)

Załączniki

Powiadom znajomego