W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy imiona, nazwiska
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego – USC
KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC – I

NADANIE NAZWISKA DZIECKU POZAMAŁŻEŃSKIEMU

Kto może załatwić sprawę

Matka lub ojciec małoletniego dziecka z osobą, z którą zawarła małżeństwo muszą złożyć oświadczenie wspólnie.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty tożsamości matki lub ojca małoletniego dziecka. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście. Tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem tj. dowód osobisty lub legitymacja szkolna.


Opłaty

Oświadczenie dokumentowane w formie protokołu jest zwolnione z opłaty skarbowej.


Termin załatwienia sprawy

  1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. 
  2. Protokół z przyjęcia oświadczenia stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul, który przyjął oświadczenia małżonków, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki o nazwisku dziecka.
  3. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie.
  4. Oświadczenie można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego przed kierownikiem USC na terenie RP lub przed konsulem.

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu, który to rozstrzygnięcie wydał.


Miejsce załatwienia sprawy/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903


Uwagi

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście.


Informacje uzupełniające

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub ojciec zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

Dziecku nie można nadać nazwiska męża matki (żony ojca) gdy:

-nosi ono nazwisko ojca (nazwisko matki) albo

-nosi ono nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.


Wniosek

Nie dotyczy


Podstawa prawna

Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zmianami),
Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Załączniki

klauzula RODO pdf, 398 kB

Powiadom znajomego