W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na stanowisko sprzątaczki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Nabór na stanowisko sprzątaczki
Miejsce pracy Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Status w trakcie rozstrzygania

BURMISTRZ ŚMIGLA
ogłasza
nabór na stanowisko sprzątaczki

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel

I. Stanowisko: Sprzątaczka

II. Wymagania niezbędne:
● posiadanie obywatelstwa polskiego;
● posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
● posiadanie nieposzlakowanej opinii;
● stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
● wykształcenie co najmniej podstawowe.

III. Wymagania dodatkowe:
● mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
● umiejętność dobrej organizacji pracy;
● obowiązkowość, rzetelność, dokładność, sumienność, komunikatywność, samodzielność w pracy,
dyspozycyjność;
● dobra kondycja fizyczna.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zakres obowiązków:
1) Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku;
2) Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego Śmigla, korytarzy, przejść
służbowych, kuchni, pomieszczeń sanitarnych m.in.:
- zamiatanie i mycie podłóg,
- odkurzanie wykładzin,
- wycieranie kurzu z mebli biurowych, parapetów okiennych,
- opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,
- mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych w toaletach,
- mycie glazury i posadzek w toaletach oraz kuchni,
- wyłączanie urządzeń elektrycznych oraz zamykanie okien i drzwi w sprzątanych
pomieszczeniach,
3) Okresowe czynności porządkowe, w tym:
- mycie drzwi i lamperii – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- mycie okien – w miarę potrzeb,
- rozmrażanie lodówki i mycie mikrofalówki – w miarę potrzeb.
4) Zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do
sprzątania pomieszczeń Urzędu Miejskiego Śmigla.
5) Dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń oraz właściwe
przechowywanie i racjonalne zużycie sprzętu oraz środków czystości.
6) Sprzątanie pomieszczeń i korytarza po pracach remontowych.
7) Zamiatanie terenu wokół budynku Urzędu.
8) Zamykanie budynku Urzędu Miejskiego Śmigla oraz w miarę potrzeb jego otwieranie.
9) W miarę potrzeb sadzenie kwiatów, pielenie skwerów.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko obsługi (praca fizyczna, kontakt z substancjami
chemicznymi, zagrożenia związane z obsługą sprzętu elektryczno-mechanicznego, praca na
wysokości, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych),
3) wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
4) rodzaj umowy – umowa na czas próbny.

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1) Kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3) oświadczenie:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) podpisana klauzula informacyjna,
5) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji
6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy
specjalistyczne itp.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 19 sierpnia 2020 roku w zamkniętej kopercie
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kandydata oraz z dopiskiem
„nabór na stanowisko sprzątaczki- nie otwierać ”:
a) osobiście w godzinach pracy urzędu,
b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data
wpływu do Urzędu Miejskiego).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5186 906

VIII. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do
dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.
4) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem
poczty.

Załączniki

Powiadom znajomego