W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC – X

ZAŚWIDCZENIE STWIERDZAJĄCE MOŻNOŚĆ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM ZA GRANICĄ

Kto może załatwić sprawę

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.- Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że z godnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.

 

Wymagane dokumenty

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 2. Dokument  tożsamości.
 3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, składane do wybranego kierownika USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
 4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 5. Kierownik USC w celu weryfikacji danych w zapewnieniu pozyskuje:
 • akt urodzenia - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane poza urzędem stanu cywilnego w Śmiglu, a stan cywilny osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński to kawaler /panna;
 • odpis aktu małżeństwa z  adnotacją o rozwodzie stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane poza urzędem stanu cywilnego w Śmiglu, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to rozwiedziony/rozwiedziona;
 • odpis aktu zgonu oraz akt małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka zarejestrowane zostały poza urzędem stanu cywilnego w Śmiglu, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to wdowiec/wdowa.
 1. Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Opłaty

 • 38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą zgodnie z prawem polskim.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie otrzymuje się w czasie nie dłuższym niż 10 dni. Termin otrzymania zaświadczenia uzależniony jest od uzyskania przez kierownika USC  dokumentów stanu cywilnego sporządzonych  poza Śmiglem.


Tryb odwoławczy

 • Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
 • Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Miejsce załatwienia sprawy/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903


Informacje uzupełniające

 • Zaświadczenie stwierdzające o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 • Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r.  poz. 2064 ze zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.poz.1044.)


Załączniki

klauzula RODO pdf, 398 kB

Powiadom znajomego