W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego

KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC – IV

SPROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Kto może załatwić sprawę

Sprostowania /uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

 

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o sprostowanie/uzupełnienie.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 • Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

Opłaty

 • 39 zł – sprostowanie,
 • 39 zł – uzupełnienie,
 • 17 zł - pełnomocnictwo, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego Śmigla

Nr konta: 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010

W przypadku składania wniosku osobiście, opłaty możesz dokonać w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla, pokój nr 20

Termin załatwienia sprawy

Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Jeżeli zdarzenie stanu cywilnego (urodzenie, małżeństwo, zgon) miało miejsce na terenie kraju, ale poza gminą Śmigiel, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego wymaganego aktu.


Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu, który to rozstrzygnięcie wydał.


Miejsce załatwienia sprawy/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903


Uwagi

 • Jeżeli sprostowania/uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
 • Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania/uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 • Jeżeli do wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego załącza się dokumenty sporządzone w języku obcym przedstawia się je z urzędowym tłumaczeniem na język polski (art. 31 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) dokonanym przez:

a)tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

c) konsula.
Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

- dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

- dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

 • Wnioskując o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
 • Akty stanu cywilnego sporządzone w księgach stanu cywilnego, które dotyczą cudzoziemców i ich dzieci mogą zostać sprostowane na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 • Jeżeli zdarzenie stanu cywilnego (urodzenie, małżeństwo, zgon) miało miejsce na terenie kraju, ale poza gminą Śmigiel, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

Informacje uzupełniające

Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.


Podstawa prawna

Art.35 (sprostowanie), Art.37 (uzupełnienie) ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego ( t.j.Dz.U.2016 r.poz.2064 ze zmianami.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2018 r.poz.1044)

Załączniki

klauzula RODO pdf, 398 kB

Powiadom znajomego