W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC – III
 
POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 

Kto może załatwić sprawę

Rozwiedziony małżonek

 

Wymagane dokumenty

Dokument stwierdzający tożsamość.


Opłaty

  • 11 zł – od innych czynności urzędowych

Termin załatwienia sprawy

  • Przyjęcie oświadczenia i sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa następuje niezwłocznie.
  • Po podpisaniu protokołu przez rozwiedzionego małżonka oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nanoszona jest do aktu małżeństwa sporządzonego przez Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu wzmianka dodatkowa.
  • Jeżeli akt małżeństwa sporządzony był w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, protokół zostaje przesłany kierownikowi właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa w terminie jednego dnia od sporządzenia protokołu w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej
    o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu, który to rozstrzygnięcie wydał.


Miejsce załatwienia sprawy/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903


Uwagi

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza gminą Śmigiel, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana po uzyskaniu migrowanego aktu od kierownika USC, który go sporządził,  celem zweryfikowania prawdziwości oświadczenia.

 

Informacje uzupełniające

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.


Wniosek

Nie dotyczy


Podstawa prawna

Art.90 Ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2064 ze zmianami)
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.poz.1044)

Załączniki

klauzula RODO pdf, 398 kB

Powiadom znajomego