W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego (odpisy aktów, zaświadczenia)

KARTA  INFORMACYJNA
URZĄD STANU CYWILNEGO ŚMIGIEL
 
PROCEDURA USC – II

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego (odpisy aktów, zaświadczenia)

Kto może załatwić sprawę

 • Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

 

Wymagane dokumenty

pisemny wniosek (formularz do pobrania) winien zawierać:

 • dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, 
 • imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa), nr PESEL, adres zameldowania.
 • dodatkowo w odniesieniu do aktów odtworzonych i dokumentów wpisanych do polskich ksiąg stanu cywilnego - datę i miejsce odtworzenia lub wpisu.

WAŻNE:

 • Wniosek należy podpisać.
 • Pamiętaj żeby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport.

Opłaty

 • 22 zł - za wydanie odpisu skróconego i wielojęzycznego;
 • 33 zł - za wydanie odpisu zupełnego;
 • 24 zł – za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku ;
 • 17 zł - pełnomocnictwo, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego Śmigla

Nr konta: 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010

Numer konta dla osób dokonujących wpłat z zagranicy
SWIFT CODE: GBWCPLPP
96 8667 0003 0000 0244 2000 0010

W przypadku składania wniosku osobiście, opłaty możesz dokonać w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla, pokój nr 20

Termin załatwienia sprawy

 Odpis aktu stanu cywilnego otrzymasz:

 • niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akt znajduje się w rejestrze elektronicznym (Bazie Usług Stanu Cywilnego),
 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu, który to rozstrzygnięcie wydał.


Miejsce złożenia dokumentów

 • Urząd Stanu Cywilnego w Śmiglu, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu tel. (65)5186903
 • Za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP

Informacje uzupełniające

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.


Podstawa prawna

Art. 44 i 45 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2064 ze zmianami),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1044),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zmianami),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375),
Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166 poz. 1735).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017r. poz. 570).
Ustawa z dnia 05 września 2016 r.   o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz. 1579 ze zmianami),
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1219 ze zmianami).

Załączniki

Powiadom znajomego