W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Podział nieruchomości

 

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA

PROCEDURA

WZP.6831

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty:

ETAP I

1.      Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.

2.      Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis 
z księgi wieczystej lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem lub podać nr KW elektronicznej).

3.      Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.

4.      Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli podział ma nastąpić zgodnie z tą decyzją. 

5.      Wstępny projekt podziału nieruchomości w ilości: tyle egzemplarzy 
co stron postępowania (np. współwłaścicieli)  + 2 egz., z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.      Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości jeżeli jest wpisana do Rejestru zabytków

ETAP II

(po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału należy dołączyć dokumenty wykonane przez uprawnionego geodetę):

7. Wniosek o kontynuację podziału      

8.  Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

9.      Wykaz zmian gruntowych.

10.      Mapa z projektem podziału; tyle egzemplarzy co stron postępowania (np. współwłaścicieli) + 3 egz.

11.  Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w Księdze Wieczystej.

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel lub użytkownik wieczysty, osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego, pok.nr 6, tel. 65 518 69 04

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni postanowienie o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału

Do 14 dni decyzja zatwierdzająca podział

Opłaty:

Brak opłat za postanowienie i decyzję oraz za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Tryb odwoławczy:

  • 7 dni od daty doręczenia postanowienia można złożyć zażalenie na postanowienie,
  • 14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie od decyzji

zażalenie lub odwołanie należy zaadresować:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno, składając za pośrednictwem Burmistrza Śmigla

Podstawa prawna:

1)      art. 97 ust. 1,1a  i art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.);

2)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U.
z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

Dodatkowe informacje:

1. Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami do I ETAPU następuje wydanie postanowienia opiniującego proponowany podział nieruchomości.

2. Po wydaniu postanowienia, pozytywnie opiniującego proponowany podział nieruchomości oraz po dostarczeniu dokumentów będących załącznikami do II ETAPU, wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości będąca podstawą do ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.

3. W przypadku składania wniosku przez małżonków lub współwłaścicieli, na wniosku powinny widnieć podpisy obojga małżonków lub wszystkich współwłaścicieli.

4. Jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 95 ustawy (niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy) w postępowaniu pomija się etap I (nie wydaje się postanowienia) składając wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

 

Załączniki

Powiadom znajomego