W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

PRZENIESIENIE DECYZJI

PRZENIESIENIE DECYZJI

KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA
PROCEDURA

WZP.6730
PRZENIESIENIE DECYZJI
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o przeniesienie decyzji.
2. Ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową za pełnomocnictwo.
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Kto może załatwić sprawę: Przeniesienie decyzji wydaje się na wniosek inwestora. Nie jest wymagany tytuł prawny do nieruchomości na której inwestycja ma być zrealizowana.
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego, pok. nr 6, tel. 65 5186 904
Termin załatwienia sprawy: Do 3 tygodni od dnia wszczęcia postępowania. Do określonego powyżej terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (wg. art. 35 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego)
Opłaty: 56,00 zł - za przeniesieni decyzji.
17,00 zł za pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
1. Zwalnia się z opłaty skarbowej:
a. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki Pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
2. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego zgodnie z ustawą z dnia16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie od decyzji, które należy zaadresować na: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno, składając za pośrednictwem Burmistrza Śmigla
Podstawa prawna: W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie od decyzji, które należy zaadresować na: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno, składając za pośrednictwem Burmistrza Śmigla
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Dodatkowe informacje:


Wniosek winien zawierać:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy (nazwę instytucji), adres, telefon lub inną formę kontaktu,
2. określenie decyzji, która ma być przeniesiona – numer oraz data wydania,
3. określenie osoby, na która decyzja ma zostać przeniesiona,
4. oświadczenie strony na rzecz, której decyzja została wydana,
5. oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora.

Załączniki

Powiadom znajomego