W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XI/99/11
uchwała nr XI/99/11
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarówlokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „Żegrówko”-„Morownica”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: NR XI/100/11
uchwała nr NR XI/100/11
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „Spławie”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: X/79/11
uchwała nr X/79/11
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śmigiel za pierwsze półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VIII/68/11
uchwała nr VIII/68/11
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/45/11
uchwała nr VI/45/11
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad sprzedaży budynków i mieszkań komunalnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/15/10
uchwała nr III/15/10
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/529/10
uchwała nr LI/529/10
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Kompleksowego zagospodarowania ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Śmigiel
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/461/10
uchwała nr XLV/461/10
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż siedmiu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Śmiglu przy ulicy Mickiewicza 11 wraz z udziałem w gruncie oznaczonym nr ewid. 807/1
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXII/363/09
uchwała nr XXXII/363/09
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXIV/275/08
uchwała nr XXIV/275/08
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
status uchwały obowiązująca