W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Uchwały

uchwała nr: LXI/489/2023
uchwała nr LXI/489/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Śmigiel"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/488/2023
uchwała nr LXI/488/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel
zmieniająca uchwałę nr IX/106/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/487/2023
uchwała nr LXI/487/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Śmigiel i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
zmieniająca uchwałę nr XLIX/372/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/486/2023
uchwała nr LXI/486/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/485/2023
uchwała nr LXI/485/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/484/2023
uchwała nr LX/484/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2023
status uchwały unieważniona
uchwała nr: LX/483/2023
uchwała nr LX/483/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2023-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/482/2023
uchwała nr LX/482/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śmigiel
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/481/2023
uchwała nr LX/481/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/480/2023
uchwała nr LX/480/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/479/2023
uchwała nr LX/479/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/478/2023
uchwała nr LIX/478/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2022 (opubl. w Dz. U. Woj. Wlkp. z 7 marca 2022 r., poz. 1778)
zmieniająca uchwałę nr XLIV/372/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/477/2023
uchwała nr LIX/477/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Śmigiel, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
zmieniająca uchwałę nr XXIII/220/2020,
uchwała nr: LIX/476/2023
uchwała nr LIX/476/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościan
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/475/2023
uchwała nr LIX/475/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/473/2023
uchwała nr LVIII/473/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/472/2023
uchwała nr LVIII/472/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/474/2023
uchwała nr LVIII/474/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Śmigiel rejon ulic Dudycza i Krętej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/471/2023
uchwała nr LVII/471/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Śmigiel do Klastra Energii Powiatu Kościańskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/470/2023
uchwała nr LVII/470/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/469/2023
uchwała nr LVII/469/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Statutu Gminy Śmigiel
status uchwały unieważniona w części
uchwała nr: LVII/468/2023
uchwała nr LVII/468/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2022
zmieniająca uchwałę nr XLIV/372/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/467/2023
uchwała nr LVII/467/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 493/3 obręb Czacz, gmina Śmigiel.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/466/2023
uchwała nr LVII/466/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działek położonych w Gniewowie, Jezierzycach, Machcinie, Nowej Wsi, Nowym Białczu i Olszewie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVII/465/2023
uchwała nr LVII/465/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2023-2027
status uchwały unieważniona