W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Zarządzenie nr 494/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Śmigla
z dnia
w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
Zarządzenie Nr 494/22
Burmistrza Śmigla
z dnia 30 września 2022 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVIII/503/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

 • 1

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Śmigiel
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat projektu programu, o którym mowa
  w § 1.
 • 2

Określa się:

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 3 października 2022 r.,

2) termin zakończenia konsultacji na dzień 18 października 2022 r.,

3) zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji – Gmina Śmigiel.

 

 • 3

Ustala się następujący sposób oraz tryb zgłaszania opinii oraz ich formę:

1)  Forma pisemna z oznaczeniem organizacji od której pochodzi. Opinie należy doręczyć  do Urzędu Miejskiego Śmigla w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres mmajer@smigiel.pl.

2) Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji będzie rozpatrzenie przez Radę Miejską Śmigla projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.


 • 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej www.smigiel.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 • 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu.

 

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

Załączniki

Powiadom znajomego