W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXIII/495/2023
uchwała nr LXIII/495/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przekazania pisma według właściwości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/494/2023
uchwała nr LXIII/494/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/493/2023
uchwała nr LXIII/493/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Śmigiel na lata 2022-2037 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (…)”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/492/2023
uchwała nr LXIII/492/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Kościańskiego w drodze darowizny
zmieniająca uchwałę nr XLIX/407/2022,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/491/2023
uchwała nr LXIII/491/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/490/2023
uchwała nr LXIII/490/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/489/2023
uchwała nr LXI/489/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Śmigiel"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/488/2023
uchwała nr LXI/488/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel
zmieniająca uchwałę nr IX/106/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/487/2023
uchwała nr LXI/487/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Śmigiel i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
zmieniająca uchwałę nr XLIX/372/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/486/2023
uchwała nr LXI/486/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/485/2023
uchwała nr LXI/485/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/484/2023
uchwała nr LX/484/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Śmigiel na rok 2023
status uchwały unieważniona
uchwała nr: LX/483/2023
uchwała nr LX/483/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2023-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/482/2023
uchwała nr LX/482/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śmigiel
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/481/2023
uchwała nr LX/481/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego
status uchwały obowiązująca