Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała nr LXX 537 2023 ws wyrazenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śmigiel.pdf
wyniki_glosowania_1179954.pdf