Podatek od nieruchomości

1. Formularze podatkowe

DN-1 - osoby prawne podatek od nieruchomości

IN-1 - osoby fizyczne podatek od nieruchomosci

ZN-1 - podatek od nieruchomości załącznik

ZN-2 - podatek od nieruchomosci załącznik 2

2. Stawki podatkowe

Uchwała nr XX/217/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Śmigiel 

Uchwała nr XXXIX/294/17 Rady Miejskie Śmigla z dnia 23.11.2017r.w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Śmigiel na rok 2018

Uchwała nr L/380/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Śmigiel na rok 2019

3. Terminy płatności

I rata – do 15 marca każdego roku

II rata – do 15 maja każdego roku

III rata – do 15 września każdego roku

IV rata – do 15 listopada każdego roku

4. Osoba odpowiedzialna

Inspektor - Katarzyna Szady

Pokój nr 16,  tel. 655 186 901