W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

nabór na wolne stanowisko pracy konserwator urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy konserwator               urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych.

 Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu

 ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel

 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

 konserwator urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Miejsce pracy: Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Podstawa nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5) wykształcenie minimum podstawowe

b. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2) prawo jazdy kategorii B

II. Predyspozycje osobowościowe: 

odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń technicznych.

2. Wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu gospodarczego oraz mienia należącego do Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.

3. Utrzymywanie porządku, wykonywanie napraw na terenie stadionu, boisk treningowych.

4. Przygotowywanie pomieszczeń, terenu i sprzętu na imprezy.

5. Porządkowanie pomieszczeń, miejsc i sprzętu po imprezach.

6. Koszenie płyt stadionu, boiska treningowego oraz innych terenów podległych Ośrodkowi.

7.Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniu gdzie przechowywany jest sprzęt i inne urządzenia.

8. Utrzymywanie porządku i czystości na terenach podległych Ośrodkowi.

9. Zaopatrywanie Ośrodka w niezbędne artykuły do prowadzenia działalności statutowej.

10. Obsługa kosiarek:

11. W okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych na terenach podległych  Ośrodkowi

12. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności Ośrodka.

IV . Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert: 

1. Życiorys CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy  zawodowej,

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,. 

3. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,

4. Podpisana klauzula informacyjna (RODO);


5. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji (RODO).

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


a. Termin:

2021-05-14 godz.16.00

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konserwator urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2021r. do godz. 16:00 (ważny jest dzień wpływu do Ośrodka). 

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

c. Miejsce:

W administracji Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu , ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel (Budynek Centrum Kultury , wejście C, I piętro)

Inne informacje:

 - kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy 

   rekrutacyjnej

- dostarczonych  ofert nie zwraca się, 

- zastrzega się prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 

  Informacji Publicznej pod adresem: www. bip.smigiel.pl (zakładka jednostki organizacyjne)


Kierownik Ośrodka Kultury Fizycznej i  Rekreacji   w Śmiglu

Zygmunt Ratajczak

 
Śmigiel dnia 7 maja 2021r.

Załączniki;

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane