W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

           

Program współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 powstał w celu określenia wzajemnych zasad współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aktem prawnym regulującym relacje pomiędzy sektorem publicznym, a społecznym jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program powstał w oparciu o opinię przedstawicieli organizacji pozarządowych pozyskanych  z konsultacji na zasadach określonych w Uchwale Nr XLVIII/503/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa.

Adresatami programu były organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Gminy Śmigiel i działające na rzecz mieszkańców Gminy Śmigiel.

 

 1. REALIZACJA PROGRAMU

Program zrealizowano poprzez:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Udział podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę Śmigiel w zakresie zadań priorytetowych zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie gminy Śmigiel, których działalność statutowa jest zgodna z miejscem i dziedziną zlecanego zadania.

 

 1. FORMY WSPÓŁPRACY

Szczegółowe formy współpracy określał § 5 Programu, tj:

 • zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych poprzez otwarte konkursy ofert, tryb pozakonkursowy, zakup usług

- ogłoszono 6 otwartych konkursów ofert, w ramach których zlecono realizację 19 zadań,

- zrealizowano 3 zadania w ramach trybu pozakonkursowego.

 

 • współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
  w szczególności z funduszy Unii Europejskiej; doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym

Urząd Miejski posiada stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponadto pracownicy Urzędu pomagali organizacjom przy wyszukiwaniu konkursów oraz pisaniu ofert o dofinansowania,

 

 • popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach internetowych gminy smigiel.pl

publikowano artykuły i fotorelacje z realizowanych przedsięwzięć

 

 • konsultacji na zasadach określonych w Uchwale Nr XLVIII/503/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 • udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert w ramach otwartych konkursów ofert


W roku 2021 organizacje nie skorzystały z następujących form współpracy:

 • realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej
 • umowy partnerstwa i o wykonanie inicjatywy lokalnej

 

 • WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH

Priorytetowe obszary i zadania realizowane w ramach Programu:

 

 • w zakresie polityki społecznej:
 1. pomoc w rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychicznej osób niepełnosprawnych,
 2. imprezy integracyjne osób ze schorzeniami przewlekłymi,
 3. aktywizacja społeczna młodzieży z małych środowisk,
 4. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
 5. aktywizacja społeczeństwa wspierająca rozwój wspólnot lokalnych i prowadzenia działań na rzecz gminy
 6. działalność na rzecz seniorów,
 7. znoszenie barier architektonicznych na terenie gminy Śmigiel.

 

Zrealizowano następujące zadania:

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - "Poprawiamy zdrowie poprzez ruch"
 • Fundacja z Marzeniami – „Akademia Seniora”
 • KGW Spławie - "W Spławiu działamy i wieś w mleczną krainę zmieniamy"
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Inga” - "Babie Lato 2”
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Inga” - "Centrum Inicjatyw Społecznych”
 • Fundacja „Pomóc Inaczej” - "Pierwsza pomoc z Fundacją"
 • Fundacja „Pomóc Inaczej” - "Hipoterapia w Fundacji"
 • Stowarzyszenie „Światło Nadziei” - "Nadzieja w rehabilitacji"

 

 • w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej:
 1. związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży,
 2. podejmujące działania edukacyjne i profilaktyczne w celu promocji zdrowego stylu życia,
 3. organizacja znaczących dla gminy imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim,
 4. rozwój sportu osób niepełnosprawnych,
 5. pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej.

 

Zrealizowano następujące zadania:

 • KS Polonia Śmigiel - "Aktywny wypoczynek rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży – obóz sportowy – tenis stołowy"
 • UKS Śmigiel - "Wakacje z siatkówką"
 • UKS Śmigiel - "VII Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt"
 • UKS Śmigiel - "X Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt"
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Inga” - "Mali Odkrywcy Wielkopolski II"
 • KS „Sfinks” Rydzyna - "Organizacja obozu sportowego dla zawodników Taekwondo Olimpijskiego"
 • Gminna Akademia Piłkarska - "Aktywny wypoczynek rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży – obóz sportowy – piłka nożna”

 

 • w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 1. wspieranie działań propagujących folklor poprzez taniec i muzykę ludową,
 2. imprezy propagujące twórczość artystyczną dzieci i młodzieży,
 3. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 5. pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
 6. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

Zrealizowano następujące zadania:

 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM" - "Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego"
 • Fundacja z Marzeniami - "Myśl globalnie – działaj lokalnie"
 • Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne - „Nagranie wideo clipu o Śmiglu i okolicy do utworu i melodii Kapeli Podwórkowej „Wiarusy”
 • Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy” - "Rozwój Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”

 

 • w zakresie turystyki:
 1. imprezy promujące walory śmigielskiej kolejki wąskotorowej jako atrakcji turystycznej w gminie Śmigiel,
 2. rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel.

 

Zrealizowano następujące zadanie:

 • Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy Śmigiel - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie

 

 • w zakresie ekologii i ochrony zwierząt:
 1. opieka nad bezdomnymi zwierzętami

 

Zrealizowano następujące zadanie:

 • „Opieka nad bezdomnymi kotami” - Towarzystwem Ochrony Zwierząt w Polsce Oddział w Kościanie

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2021 objętych Programem zgodnie z Uchwałą budżetową:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dotacje celowe udzielone organizacjom pozarządowym w zakresie:

Plan

Wydatki

Zwroty

Wydatki - Zwroty

630

63003 

2360

upowszechniania turystyki

3000,00

1500,00

0,00

1500,00

853

85395

2360

polityki społecznej

29 300,00

26 500,00

4,50

26495,50

921

92105

2360

kultury

65 050,00

65 050,00

0,00

65 050,00

926

92605

2360

sportu

18 700,00

20 700,00

2000,00

18 700,00

 900

90095

2820

ekologii i ochrony zwierząt

3000,00

3000,00

0,00

3000,00

RAZEM

119 050,00 zł

116 750,00 zł

2004,50 zł

128 245,50 zł

 

Powiadom znajomego