W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

           

Program współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 powstał w celu określenia wzajemnych zasad współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aktem prawnym regulującym relacje pomiędzy sektorem publicznym,
a społecznym jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Program powstał w oparciu o opinię przedstawicieli organizacji pozarządowych pozyskanych
z konsultacji na zasadach określonych w Uchwale Nr XLVIII/503/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa.

 

Adresatami programu były organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Gminy Śmigiel i działające na rzecz mieszkańców Gminy Śmigiel.

 

Program zrealizowano poprzez:

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Udział podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę Śmigiel w zakresie zadań priorytetowych zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie gminy Śmigiel, których działalność statutowa jest zgodna z miejscem i dziedziną zlecanego zadania.

Szczegółowe formy współpracy określał § 5 Programu, tj:

 • zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych poprzez otwarte konkursy ofert, tryb pozakonkursowy, zakup usług

- ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert, w ramach których zlecono realizację 22 zadań,

- zrealizowano3 zadania w ramach trybu pozakonkursowego.

 

 • współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
  w szczególności z funduszy Unii Europejskiej; doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym

Urząd Miejski posiada stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponadto pracownicy Urzędu pomagali organizacjom przy wyszukiwaniu konkursów oraz pisaniu ofert o dofinansowania,

 

 • popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach internetowych gminy smigiel.pl

publikowano artykuły i fotorelacje z realizowanych przedsięwzięć

 

 • konsultacji na zasadach określonych w Uchwale Nr XLVIII/503/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 • udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert w ramach otwartych konkursów ofert


W roku 2020 organizacje nie skorzystały z następujących form współpracy:

 

 1. umowy partnerstwa i o wykonanie inicjatywy lokalnej

z powodu braku zainteresowania takim rozwiązaniem,

 1. realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej
  z powodu wybuchu epidemii, która spowodowała odwołanie większości wydarzeń.

 

 

Priorytetowe obszary i zadania realizowane w ramach Programu:

 

 • w zakresie polityki społecznej:
  1. pomoc w rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychicznej osób niepełnosprawnych,
  2. imprezy integracyjne osób ze schorzeniami przewlekłymi,
  3. aktywizacja społeczna młodzieży z małych środowisk,
  4. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
  5. aktywizacja społeczeństwa wspierająca rozwój wspólnot lokalnych i prowadzenia działań na rzecz gminy
  6. działalność na rzecz seniorów.


Zrealizowano następujące zadania:

- „Poprawiamy zdrowie poprzez ruch” – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Śmigiel

- „Kwiaty we włosach – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „INGA”

- „W Spławiu działamy i wieś w mleczną krainę zmieniamy” - KGW Spławie

- „Pierwsza pomoc z Fundacją” – Fundacja „Pomóc Inaczej”

- „Hipoterapia w Fundacji” – Fundacja „Pomóc Inaczej”


Z powodu obostrzeń epidemicznych spowodowanych epidemią w ograniczonym zakresie zrealizowano zadanie „Nadzieja w rehabilitacji” Stowarzyszenia „Światło Nadziei” oraz nie udało się zrealizować zadania pn. „Festyn rodzinny”- Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Nowe Życie” w Czaczu.

 • w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej:
  1. związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży,
  2. podejmujące działania edukacyjne i profilaktyczne w celu promocji zdrowego stylu życia,
  3. organizacja znaczących dla gminy imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim,
  4. rozwój sportu osób niepełnosprawnych,
  5. pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zrealizowano następujące zadania:

- „Aktywny wypoczynek rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży – obóz sportowy – tenis stołowy” – KS Polonia Śmigla

- „IX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt” – UKS Śmigiel

- „Gwiazdkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt” – UKS Śmigiel

- „Mali odkrywcy Wielkopolski” – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „INGA”

- „Żyj zdrowo” – Fundacja z Marzeniami
- „Zdrowe i naturalne produkty pszczele – korzystaj z natury!” - Stowarzyszenie Towarzystwo Bartników w Śmiglu
- „Organizacja obozu sportowego dla zawodników Taekwondo Olimpijskiego” – KS Sfinks Rydzyna

- „Zakup sprzętu linowego” – ZHP Śmigiel

 

Z powodu obostrzeń epidemicznych spowodowanych epidemią nie udało się zrealizować następujących zadań:
- „Wakacje z siatkówką” – UKS Śmigiel

- „VII Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt” – UKS Śmigiel

 

 • w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  1. wspieranie działań propagujących folklor poprzez taniec i muzykę ludową,
  2. imprezy propagujące twórczość artystyczną dzieci i młodzieży,
  3. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
  4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej podtrzymanie i upowszechnianie pamięci o powstaniu wielkopolskim poprzez organizację wydarzeń związanych z 100 rocznicą wymarszu śmigielskiej kompanii do walk
  5. pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej
  6. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

Zrealizowano następujące zadania:

- „Twierdzą nam będzie każdy próg!” - Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Czaczu

- „Klocki i zabytki: Kościół pw. NMPW w Śmiglu – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Śmigiel dla dzieci” - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM"

- „Rozwój Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” - Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”

- „Coolturowy zawrót głowy” – Fundacja z Marzeniami

 

 • w zakresie turystyki:
  1. imprezy promujące walory śmigielskiej kolejki wąskotorowej jako atrakcji turystycznej w gminie Śmigiel,
  2. rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel,


Zrealizowano następujące zadanie:

- Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy Śmigiel - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie

Z powodu obostrzeń epidemicznych spowodowanych epidemią nie udało się zrealizować zadania „Pamiątkowy zawrót głowy” - Stowarzyszenia Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej. • w zakresie ekologii i ochrony zwierząt:
  1. opieka nad bezdomnymi zwierzętami

 

Zrealizowano następujące zadanie:

- „Opieka nad bezdomnymi kotami” - Towarzystwem Ochrony Zwierząt w Polsce Oddział
w Kościanie

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2020 objętych Programem zgodnie z Uchwałą budżetową:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Plan

Wydatki

Zwroty

Wydatki - Zwroty

630

63003 

2360

Dotacje celowe udzielone organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania turystyki

1500,00 zł

1500,00 zł

0,00 zł

1 500,00 zł

853

85395

2360

Dotacje celowe udzielone organizacjom pozarządowym w zakresie polityki społecznej

23500,00 zł

23 500,00 zł

10 731,80 zł

12 768,20 zł

921

92105

2360

Dotacje celowe udzielone organizacjom pozarządowym w zakresie kultury

11000,00 zł

11 000,00 zł

300,00 zł

10 700,00 zł

926

92605

2360

Dotacje celowe udzielone organizacjom pozarządowym w zakresie sportu

16737,00 zł

16 737,00 zł

0,00 zł

16 737,00 zł

 900

90095

2820

Dotacje celowe udzielone organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt

2800,00 zł

2 800,00 zł

0,00 zł

2 800,00 zł

RAZEM

55 537,00 zł

55 537,00 zł

11 031,80 zł

44 505,20 zł

 

 

Powiadom znajomego