Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: X/114/2019

uchwała nr X/114/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/113/2019

uchwała nr X/113/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/112/2019

uchwała nr X/112/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/106/15 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Śmigiel na lata 2015-2022”

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/111/2019

uchwała nr X/111/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/110/2019

uchwała nr X/110/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/109/2019

uchwała nr X/109/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Śmigla z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/108/2019

uchwała nr X/108/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/107/2019

uchwała nr X/107/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Śmigla wotum zaufania

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/106/19

uchwała nr IX/106/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel

zmieniona przez XI/121/2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/105/19

uchwała nr IX/105/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia sposobu połączenia spółek działających pod firmami: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu sp. z o.o. oraz Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu sp. z o.o.

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/104/2019

uchwała nr IX/104/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/297/17 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2018-2022

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/103/19

uchwała nr IX/103/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wonieściu nr 52, oznaczonej nr geodezyjnym 231/4

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/102/19

uchwała nr IX/102/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie objęcia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. w Gostyniu

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/101/19

uchwała nr IX/101/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/100/19

uchwała nr IX/100/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/99/19

uchwała nr VIII/99/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXIV/275/08 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/275/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/98/2019

uchwała nr VIII/98/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLIV/328/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Śmigiel

Status Obowiązująca

uchwała nr: NR VIII/97/19

uchwała nr NR VIII/97/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel”

uchwała nr: VIII/96/19

uchwała nr VIII/96/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego.

uchwała nr: VIII/95/19

uchwała nr VIII/95/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij