Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XIII/134/2019

uchwała nr XIII/134/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, działki oznaczonej nr geod. 904/24, położonej w Śmiglu przy ul. Południowej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/133/2019

uchwała nr XIII/133/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/132/2019

uchwała nr XIII/132/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościan

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/131/2019

uchwała nr XIII/131/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/130/2019

uchwała nr XII/130/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/129/2019

uchwała nr XII/129/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/128/2019

uchwała nr XI/128/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Skarbnika Śmigla

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/127/2019

uchwała nr XI/127/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie odwołania Skarbnika Śmigla

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/126/2019

uchwała nr XI/126/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi zawierania umów poniżej 30 000 euro bez zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/125/2019

uchwała nr XI/125/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie pozostawienia petycji mieszkańców Śmigla bez rozpatrzenia

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/124/2019

uchwała nr XI/124/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/123/2019

uchwała nr XI/123/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/122/2019

uchwała nr XI/122/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Śmigiel korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/121/2019

uchwała nr XI/121/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr IX/106/19 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/120/2019

uchwała nr XI/120/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Przysiece Polskiej, oznaczonej nr geod. 337/2 oraz ustanowienia służebności gruntowej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/119/2019

uchwała nr XI/119/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Wielichowo nieruchomości zabudowanych, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Śmigiel, położonych w Wilkowie Polskim, Śniatach i Zieminie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/118/2019

uchwała nr XI/118/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nabycia przez Gminę Śmigiel od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Starym Bojanowie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/117/2019

uchwała nr XI/117/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/96/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/116/2019

uchwała nr XI/116/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019- 2029

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/115/2019

uchwała nr XI/115/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij