Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: LIII/367/14

uchwała nr LIII/367/14

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2015"

zmieniona przez IX/44/15

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVI/258/13

uchwała nr XXXVI/258/13

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Śmigiel

zmieniona przez XLIII/323/18

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVI/201/12

uchwała nr XXVI/201/12

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2012-2017

zmieniona przez XXIX/225/17

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/79/11

uchwała nr X/79/11

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Śmigiel za pierwsze półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze

zmieniona przez XLIX/371/18

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/68/11

uchwała nr VIII/68/11

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

zmieniona przez XX/148/16

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI/45/11

uchwała nr VI/45/11

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad sprzedaży budynków i mieszkań komunalnych

zmieniona przez XLVII/362/18

Status Obowiązująca

uchwała nr: III/15/10

uchwała nr III/15/10

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

zmieniona przez XXXV/264/17

Status Obowiązująca

uchwała nr: LI/529/10

uchwała nr LI/529/10

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Kompleksowego zagospodarowania ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Śmigiel

zmieniona przez XIII/77/15

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/363/09

uchwała nr XXXII/363/09

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel

zmieniona przez XLIV/329/18

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/275/08

uchwała nr XXIV/275/08

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

zmieniona przez VIII/99/19

Status Obowiązująca

uchwała nr: XX/217/08

uchwała nr XX/217/08

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIX/209/08

uchwała nr XIX/209/08

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia Gminy Śmigiel do Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

zmieniona przez XIV/94/15

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVII/334/05

uchwała nr XXXVII/334/05

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Śmiglu.

zmieniona przez XVI/159/2019

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij