Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: IX/106/19

uchwała nr IX/106/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel

zmieniona przez XI/121/2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/105/19

uchwała nr IX/105/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia sposobu połączenia spółek działających pod firmami: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu sp. z o.o. oraz Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu sp. z o.o.

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/104/2019

uchwała nr IX/104/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/297/17 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Śmigiel w latach 2018-2022

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/103/19

uchwała nr IX/103/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Wonieściu nr 52, oznaczonej nr geodezyjnym 231/4

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/102/19

uchwała nr IX/102/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie objęcia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. w Gostyniu

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/101/19

uchwała nr IX/101/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Status Obowiązująca

uchwała nr: IX/100/19

uchwała nr IX/100/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/99/19

uchwała nr VIII/99/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXIV/275/08 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/275/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/98/2019

uchwała nr VIII/98/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLIV/328/18 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Śmigiel

Status Obowiązująca

uchwała nr: NR VIII/97/19

uchwała nr NR VIII/97/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel”

uchwała nr: VIII/96/19

uchwała nr VIII/96/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego.

uchwała nr: VIII/95/19

uchwała nr VIII/95/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

uchwała nr: Oswiadczenie VII/1/19

uchwała nr Oswiadczenie VII/1/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Śmigla dotyczącego projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

uchwała nr: VII/94/19

uchwała nr VII/94/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/372/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Śmigiel i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 3512 z dnia

uchwała nr: VII/93/19

uchwała nr VII/93/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śmigiel oraz określenia granic ich obwodów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz.3513 z dnia

uchwała nr: VII/92/19

uchwała nr VII/92/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego

uchwała nr: VII/91/19

uchwała nr VII/91/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy

uchwała nr: VII/90/19

uchwała nr VII/90/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

uchwała nr: VII/89/19

uchwała nr VII/89/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

uchwała nr: VI/88/19

uchwała nr VI/88/19

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej Śmigla Nr XLIV/335/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel w obrębie wsi Nietążkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij