Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XIV/146/2019

uchwała nr XIV/146/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2020"

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/145/2019

uchwała nr XIV/145/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/144/2019

uchwała nr XIV/144/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Śmigiel na rok 2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/143/2019

uchwała nr XIV/143/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019- 2029

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/142/2019

uchwała nr XIV/142/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/141/2019

uchwała nr XIII/141/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kościanie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/140/2019

uchwała nr XIII/140/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru ławnika do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/139/2019

uchwała nr XIII/139/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/138/2019

uchwała nr XIII/138/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia informacji przekazanej dnia 9 września 2019 r. przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Poznaniu o możliwości popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/137/2019

uchwała nr XIII/137/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/136/2019

uchwała nr XIII/136/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego w Śmiglu sp. z o.o. na lata 2017-2021

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/135/2019

uchwała nr XIII/135/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Śmiglu stanowiących własność Gminy Śmigiel na nieruchomość gruntową położoną w Śmiglu, stanowiącą własność prywatną

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/134/2019

uchwała nr XIII/134/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, działki oznaczonej nr geod. 904/24, położonej w Śmiglu przy ul. Południowej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/133/2019

uchwała nr XIII/133/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/132/2019

uchwała nr XIII/132/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościan

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/131/2019

uchwała nr XIII/131/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/130/2019

uchwała nr XII/130/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/129/2019

uchwała nr XII/129/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/128/2019

uchwała nr XI/128/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Skarbnika Śmigla

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/127/2019

uchwała nr XI/127/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie odwołania Skarbnika Śmigla

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/126/2019

uchwała nr XI/126/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi zawierania umów poniżej 30 000 euro bez zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/125/2019

uchwała nr XI/125/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie pozostawienia petycji mieszkańców Śmigla bez rozpatrzenia

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/124/2019

uchwała nr XI/124/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/123/2019

uchwała nr XI/123/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/122/2019

uchwała nr XI/122/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Śmigiel korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij