W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

tel.: (+48) 65 518 00 03
fax: (+48) 65 518 98 23

email: urzadmiejski@smigiel.pl

NIP: 6981067425

REGON: 000530880

Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

NIP: 6981722462

REGON: 411050557

TERYT: 3011053

Nabór na stanowisko robotnika gospodarczego w Wydziale Promocji i Projektów

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Sebastian Łuczak
Uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego naboru w formie rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko robotnika gospodarczego w Wydziale Promocji i Projektów Urzędu Miejskiego Śmigla, Komisja wyłoniła kandydata do zatrudnienia Pana Sebastiana Łuczaka. Komisja po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdziła, że Pan Sebastian Łuczak spełnia wymagania formalne określone w naborze. Kandydat spełnia oczekiwania stawiane na stanowisku pracy i posiada predyspozycje gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.
Szczegóły
Stanowisko Nabór na stanowisko robotnika gospodarczego w Wydziale Promocji i Projektów
Miejsce pracy Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ ŚMIGLA
ogłasza nabór na stanowisko
robotnika gospodarczego w Wydziale Promocji i Projektów


Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel.

I. Stanowisko: robotnik gospodarczy w Wydziale Promocji i Projektów w Urzędzie Miejskim Śmigla.


II. Wymagania niezbędne:
 posiadanie co najmniej wykształcenia podstawowego,
 posiadanie obywatelstwa polskiego,
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

III. Wymagania dodatkowe:
 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 umiejętność dobrej organizacji pracy,
 obowiązkowość, rzetelność, dokładność, sumienność, komunikatywność, samodzielność w pracy, dyspozycyjność,
 dobra kondycja fizyczna.


IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zakres obowiązków:
1. Sprzątanie i konserwacja terenu zrewitalizowanego wokół zabudowań Centrum Kultury w Śmiglu.
2. Podlewanie, pielęgnacja i wykonywanie nasadzeń roślin, które znajdują się na terenie zrewitalizowanym – wokół zabudowań Centrum Kultury w Śmiglu.
3. Sprzątanie liści i odśnieżanie na terenie zrewitalizowanym wokół budynku Centrum Kultury w Śmiglu.
4. Dokonywanie drobnych prac remontowych i malarskich na terenie zrewitalizowanym – Centrum kultury w Śmiglu.
5. Pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzaniu imprez kulturalnych i przedsięwzięć społecznych organizowanych wspólnie przez Centrum Kultury i inne jednostki organizacyjne pozarządowe przy współpracy z Urzędem Miejskim Śmigla.
6. Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku.


V. Warunki pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel,
2) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko obsługi (praca fizyczna, zagrożenia związane z obsługą sprzętu elektryczno-mechanicznego, praca na wysokości, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych),
3) wymiar czasu pracy: pełen etat, umowa o pracę, praca w podstawowym systemie czasu pracy – w godzinach od 7:00 do 16:00 w poniedziałki, od 7:00 do 15:00 od wtorku do czwartku, od 7:00 do 14:00 w piątki.


VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
3) oświadczenie kandydata:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, - o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o cieszeniu się nieposzlakowaną opinią,
4) podpisana klauzula informacyjna,
5) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele obecnej rekrutacji,
6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne itp.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 17 września 2021 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko robotnika gospodarczego w Wydziale Promocji i Projektów - nie otwierać”: a) osobiście w godzinach pracy urzędu,
b) listownie na adres Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5186 906.


VIII. Informacje dodatkowe:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
2) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
3) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.smigiel.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla.
4) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zwrócone za pośrednictwem poczty.
                                                                                    Burmistrz Śmigla
Śmigiel, 3.09.2021 r.                                           /-/ Małgorzata Adamczak

Załączniki

Powiadom znajomego