Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

 Wydziały Urzędu

Wydziały Urzędu
Nazwa skróconaPełna nazwa
  Kancelaria Burmistrza Miasta
  Wydział Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego
  Wydział Infrastruktury
  Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wydział Organizacyjny
  Wydział Finansów, Budżetu i Windykacji
  Urząd Stanu Cywilnego