Brak treści artykułu

Załączniki:

KLAUZULA INFORMACYJNA - UM Śmigiel niezalegane z podatkami (ŁG)
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach