KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA

PROCEDURA WO-02

Wykreślenie z ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek

II. Kto może załatwić sprawę:

Przedsiębiorca lub rolnik, który posiada wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

III. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

Pok. 21

Tel. 655186 911

IV. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

V. Opłaty:

brak

VI. Tryb odwoławczy:

brak

VII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2166).

VIII. Dodatkowe informacje:

brak

IX.Data aktualizacji i osoba sporządzająca:

18.06.2018 r. Anita Kasperska

X. Druki:

 Wniosek


Załączniki:

zawiadomienie o zakonczeniu swiadczenia uslug hotelarskich