KARTA INFORMACYJNA – URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA

 PROCEDURA

WZP.6727

Wydanie wypisu lub/i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu lub/i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

Kto może załatwić sprawę:

Każda zainteresowana osoba

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego, pok. nr 6, tel. 65 655186904

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa: za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1. od wypisu
a) do 5 stron - 30,00 zł
b) powyżej 5 stron - 50,00 zł;

2. od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł;
b) nie więcej niż 200,00 zł.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1073  ze zm.)Załączniki:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp