Każdy, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż 6 miesięcy musi zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Jednakże, gdy zgłosisz wyjazd na stałe, zostaniesz automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Aby zgłosić wyjazd za granicę lub powrót przygotuj:

  • wypełniony formularz - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas,
  • dowód osobisty albo paszport.

Jeżeli Twojego zgłoszenia dokona pełnomocnik, powinien zabrać ze sobą:

  • pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu,
  • dowód osobisty albo paszport.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę  na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu można dokonać także w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy ePUAP.

Za dziecko (osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych), zgłoszenia dokonuje rodzic (opiekun prawny, kurator).
     

Opłaty

Zgłoszenie wyjazdu i powrotu nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo do dokonania zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrotu nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój rodzic, dziecko, mąż, żona, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuk, nie musisz za to płacić.
  

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

Podstawa prawna

  • ustawa z  24.09.2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382).

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Załączniki:

zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP