Dyrektor
PaweĊ‚ Szymkowiak
e-mail: sekretariat@szkola-przysieka.pl
tel. 655 122 662