Dyrektor
Małgorzata Pawłowska-Górna
e-mail: sekretariat@szkola-przysieka.pl
tel. 655 122 662