Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała nr LXX 538 2023 ws uchwalenia Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami ...pdf
wyniki_glosowania_1179958.pdf