Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała nr LXX 532 2023 ws przyjęcia programu osłonowego Pomoc Gminy śmigiel w zakresie dożywiania dzieci w sytuacjach szczególnych na lata 2023-2028.pdf
wyniki_glosowania_1179925.pdf