Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała nr LXX 531 2023 ws podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ...pdf
wyniki_glosowania_1179885.pdf