Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała nr LXX 530 2023 ws dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf
wyniki_glosowania_1179872.pdf