Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała nr LXX 529 2023 ws zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035.pdf
wyniki_glosowania_1179865.pdf
wyniki_glosowania_1179868.pdf