Brak treści artykułu

Załączniki:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CELE OBECNEJ REKRUTACJI
wzór oświadczeń do naboru
Kwestionariusz kandydata
Klauzula informacyjna nabór
Ogłoszenie o naborze - audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim Śmigla