Brak treści artykułu

Załączniki:

Bilans na dzień 31.12.2021 r.
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021 r.
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r.
Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021 r.
Zestawienie zmian w fundusz jednostki na dzień 31.12.2021 r.