Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon, adres e-mail

Zygmunt Ratajczak

Kierownik

 604-568-647

 kierownik@okfir.pl

Erika Krystof

Główna Księgowa

 604-568-663

ksiegowosc@okfir.pl

Andżelika Skrzypczak

Referent administracyjno - finansowy

517-784-967

administracja@okfir.pl