Brak treści artykułu

Załączniki:

Informacja o składach komisji i rozpoczęciu prac w dniu wyborów
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie OKW nr 1 w Śmiglu
Postanowienie - zmiany w składzie OKW Śmigiel 15.05.2019