Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. informuje, że na stronie internetowej https://bzp.uzp.gov.pl zostało zamieszczone błędne ogłoszenie o zamówieniu nr 505094-N-2019 z dnia 18.01.2019 r.

 

W związku z powyższym przedmiotowe ogłoszenie zostaje anulowane.