Wyniki podziału środków na realizację na terenie Gminy Śmigiel w 2019 r.
zadań w zakresie:

 

polityki społecznej

 

L.p

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

 

 

Kwota dotacji

Ocena oferty

1.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Śmigiel

Poprawiamy zdrowie poprzez ruch

1000,00

21,6

2.

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Nowe Życie” w Czaczu

Udział członków stowarzyszenia w pn. „Ogólnopolskim wiosennym zlocie rodzin abstynenckich”

1000,00

24,8


 

rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej

 

L.p

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

 

 

Kwota dotacji

Ocena oferty

1.

GLKS „Orlęta” Czacz

Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Tenisie Stołowym III Memoriał Kazimierza Maślaka

500,00

16,2

2.

KS Polonia Śmigiel

Aktywny wypoczynek rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży – obóz sportowy – tenis stołowy

1600,00

28,6

3.

UKS „Grom” Czacz

Obóz sportowy – piłka nożna

3000,00

23,6

4.

UKS Śmigiel

Wakacje z siatkówką

1500,00

28,4

5.

UKS Śmigiel

VI Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt

2500,00

25,4

6.

UKS Śmigiel

„Odpoczywamy aktywnie”

2000,00

28,6

 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

L.p

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

 

 

Kwota dotacji

Ocena oferty

1.

Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Czaczu

Koncert muzyki Stanisława Moniuszki i innych kompozytorów polskich poświęcony pamięci ofiar II Wojny Światowej z Czacza, Ziemi Śmigielskiej i Ziemi Kościańskiej

2720,00

21,2

2.

Fundacja Nowoczesny Konin

 

Dworki i Pałace mojej gminy” – warsztaty zabytkowej architektury ziemiańskiej gminy Śmgiel dla dzieci

1500,00

25,0

3.

Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne

X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Muzol” 2019

3000,00

27,0

4.

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy Wielkopolscy”

Rozwój Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”

7000,00

29,8

 

turystyki

 

L.p

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

 

 

Kwota dotacji

Ocena oferty

1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie

Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy Śmigiel

1500,00

27,6

 

 

Wymagana liczba punktów to 15.

Organizacje którym przyznano środki proszone są o niezwłoczne  dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu/kosztorysu zgodnie z przyznaną dotacją.

 

Burmistrz Śmigla
 
     /-/ Małgorzata Adamczak

 

 

Śmigiel, dnia 11.12.2018 r.