Imię i nazwisko

Stanowisko/Zakres załatwianych spraw

Nr wewnętrzny/ adres e-mailowy 65-5186….

Małgorzata Adamczak

Burmistrz Śmigla

burmistrz@smigiel.pl

Marcin Jurga

Zastępca Burmistrza Śmigla/ Sekretarz

wiceburmistrz@smigiel.pl

Biuro obsługi interesanta/Wydział Organizacyjny

Anna Szczepaniak

Biuro Obsługi Mieszkańca

wew. 938, 942

aszczepniak@smigiel.pl

urzadmiejski@smigiel.pl

 

Alina Dąbrowska

Biuro Obsługi Mieszkańca

wew. 938

adabrowska@smigiel.pl

Wydział infrastruktury

Joanna Psiuk - kierownik

Kierownik Wydziału, drogi

wew. 902

jpsiuk@smigiel.pl

Michał Olejnik

Inwestycje, remonty, drogi

wew. 902

molejnik@smigiel.pl

Jerzy Biniaś

Oświetlenie uliczne, inwestycje i remonty

wew. 902

jbinias@smigiel.pl

Wydział Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

Hanna Skałecka- kierownik

Kierownik Wydziału

wew. 904

hskalecka@smigiel.pl

Małgorzata Pelec

Środki trwałe, opłata adiacencka, podział nieruchomości, nr budynków

wew. 904

mpelec@smigiel.pl

Marta Szulc

Zamówienia publiczne

wew. 912

mszulc@smigiel.pl

Angelika Konieczka

Zamówienia publiczne

wew. 912

akonieczka@smigiel.pl

Obrona Cywilna/Bezpieczeństwo i Zarzadzanie kryzysowe

Wojciech Olejnik

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, wojsko, straż pożarna

wew. 909

wolejnik@smigiel.pl

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień

Genowefa Łączna

Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień, promocja zdrowia

wew. 932

profilaktyka@smigiel.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Dorota Skorupińska- kierownik

Kierownik USC

wew. 903

dskorupinska@smigiel.pl

Sylwia Nowicka- zastępca kierownika

Zastępca kierownika USC

wew. 930

snowicka@smigiel.pl

Tadeusz Marciniak

Dowody osobiste

wew. 917

tmarciniak@smigiel.pl

Magdalena Kasperska

Ewidencja ludności

wew. 917

mkasperska@smigiel.pl

Wydział Ochrony Środowiska

Joanna Szudra-kierownik

Kierownik Wydziału

wew. 918

jszudra@smigiel.pl

Rafał Szumacher

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

wew. 918

rszumacher@smigiel.pl               

Kamil Dworczak

Rolnictwo

wew.907

kdworczak@smigiel.pl

Edyta Grygier

Ochrona środowiska

wew.918

egrygier@smigiel.pl

Wydział Finansowy

Piotr Szmytkowski-skarbnik

Skarbnik

wew.926

skarbnik@smigiel.pl

Ewa Mituła - z-ca skarbnika

Zastępca Skarbnika

wew.919

emitula@smigiel.pl

Elżbieta Apolinarska

Płace, VAT

wew.923

eapolinarska@smigiel.pl

Renata Jąder

Księgowość budżetowa

wew.923

rjader@smigiel.pl

Krystyna Zbyrad

Księgowość budżetowa

wew.923

kzbyrad@smigiel.pl

Katarzyna Szady

Podatki i opłaty lokalne

wew.901

kszady@smigiel.pl

Krystyna Bartkowiak

Podatki i opłaty lokalne

wew.901

kbartkowiak@smigiel.pl

Maciej Siuda

Księgowość podatkowa

wew.910

msiuda@smigiel.pl

Urszula Balcer

Księgowość podatkowa, podatek od środków transportu

wew.910

ubalcer@smigiel.pl

Barbara Sworacka

Obsługa kasy

wew.914

bsworacka@smigiel.pl

Marta Kowalska

Windykacja podatków i opłat

wew.914

mkowalska@smigiel.pl

Promocja/Wydział Organizacyjny

Michał Majer

Promocja, organizacje pozarządowe

wew.911

mmajer@smigiel.pl

Anita Kasperska

Promocja, rejestr instytucji kultury, ewidencja miejsc noclegowych

wew.911

akasperska@smigiel.pl

Anna Jurga

Rzecznik prasowy, promocja, fundusz sołecki, budżet obywatelski

wew.911

ajurga@smigiel.pl

Wydział Organizacyjny

Danuta Szczepaniak- kierownik

Kierownik Wydziału, oświata

wew.906

dszczepaniak@smigiel.pl

Anna Lis

Działalność gospodarcza, dodatki mieszkaniowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

wew.908

alis@smigiel.pl

Danuta Klecha

Kadry

wew.906

dklecha@smigiel.pl

Paulina Bobowska

Kadry

wew.906

pbobowska@smigiel.pl

Monika Tomaszewska

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

wew.933

mtomaszewska@smigiel.pl

Joanna Jąder

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

wew.933

jjader@smigiel.pl

Anna Landzwojczak-Sadowska

Obsługa sekretariatu

wew.920

sekretariat@smigiel.pl

Justyna Rzepecka

Obsługa Biura Rady

wew.913

jrzepecka@smigiel.pl