Składy obwodowych komisji wraz z podaniem funkcji oraz postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 4 października 2018 r.